Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Tekes finansiering skapar tillväxt och export

De små och medelstora företag som fått finansiering från Tekes ökade sin omsättning och export betydligt mer än små och medelstora företag i genomsnitt.
 

"Den årliga omsättningen för små och medelstora företag som fått finansiering från Tekes ökade 18 procentenheter mer än för små och medelstora företag i genomsnitt under 2011–2014. Exporten för de små och medelstora företag som vi finansierat ökade med två miljarder euro på tre år sedan projektet avslutades. Siffrorna är signifikanta och antyder att de bästa företagen har beviljats finansiering", säger Tekes generaldirektör Pekka Soini.

ETLA publicerade nyligen en utredning om arbetsplatsernas utveckling under 2003–2005 i startupföretag som beviljats finansiering av Tekes. Enligt utredningen hade startupföretag som finansierats av Tekes skapat 3 000 arbetsplatser fram till 2013, och det uppstår hela tiden fler arbetsplatser i dem medan antalet arbetsplatser i andra startupföretag stampar på stället.

Läs mera:


Regional information