Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Teiskontien pyörätiestä korkeatasoinen kulkuväylä (Pirkanmaa)

Tampereella Teiskontien eteläpuolella kulkeva jalankulku- ja pyöräilyväylä parannetaan Kissanmaan koulun ja Jaakonmäenkadun väliseltä osuudelta ensi syksyyn mennessä. Väylän parantamista koskeva Pirkanmaan ELY-keskuksen, Tampereen kaupungin ja Fintraffic Tie Oy:n yhteishanke käynnistyy kesäkuussa.

Pyöräilijä ajaa pyörätietä Teiskontien vieressä.

Väylää levennetään ja korjataan, ja sen korkeuseroja tasataan noin 2,2 kilometrin matkalta. Samassa yhteydessä Teiskontien valaistusta ja liikennevalo-ohjauksia nykyaikaistetaan ja parannetaan. Liittymäalueiden suojasaarekkeita uusitaan ja suojatieyhteyksiä parannetaan. Joukkoliikenteen pysäkkien yhteyteen rakennetaan katoksellisia polkupyörätelineitä. Jalankulkijat ja pyöräilijät erotellaan käyttämään väylän eri puolia.

– Niin työliikenteessä kuin vapaa-ajallakin Teiskontiestä on tullut yhä suositumpi idästä keskustaan suuntaavan pyöräilyliikenteen väylä. Vilkkaalla ja kapealla väylällä on käyttäjiä välillä ruuhkaksi asti. Erityisesti TAYS:n alueen kohdalla on paljon sekä jalankulkijoita että pyöräilijöitä, sanoo Teiskontien kehittämistä pohtineessa työryhmässä ELY-keskusta edustanut yksikön päällikkö Harri Vitikka.

– Liityntäpysäköinnin tapaan pyöräilijöille tarjotaan katetuilla pyörätelineillä vaihtoehtoa tehdä alkumatka pyörällä ja jatkaa sitten tarvittaessa kulkua bussilla tai TAYS:n alueelta ratikalla, Vitikka jatkaa.

Liikennejärjestelyitä ja loppusyksystä täydennysistutuksia  

Parantamistöistä aiheutuu jonkin verran haittaa liikenteelle, sillä töiden turvallinen toteuttaminen edellyttää jalankulku- ja pyöräilyliikenteen ohjaamista työnaikaisille, opastetuille kiertotieyhteyksille. Ajoneuvoliikenteen liikennejärjestelyjä tehdään ainakin Kuntokadun, Kissanmaankadun, Ritakadun, Ali-Huikkaantien ja Jaakonmäenkadun liittymissä. Paikoin joudutaan kaventamaan ajokaistoja ja alentamaan nopeusrajoituksia.

Myös olemassa olevaa kasvillisuuta ja puustoa joudutaan jonkin verran poistamaan rakentamisen edetessä. Viimeistelyvaiheessa alueelle tehdään täydennysistutuksia.

Parannettu Teiskontien jalankulku- ja pyöräilyväylä valmistuu marraskuun aikana.