Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Tehoa Pirkanmaan vesien suojeluun - hae avustusta vesien kunnostukseen ELY-keskuksesta (Pirkanmaa)

Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuo merkittäviä mahdollisuuksia vesiensuojeluun tulevina vuosina. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää avustusta vesien tilaa parantaville kunnostushankkeille sekä niitä tukeville alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostoille.

 

Pirkanmaan ELY-keskus voi myöntää tukea harkinnanvaraisina avustuksina hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden edistävät merkittävimmin vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumista. Avustuksiin on varattu kaikkiaan 3,3 miljoonaa euroa, jotka ympäristöministeriö jakaa ELY-keskusten kesken saapuvien avustushakemusten arvioinnin perusteella. Pirkanmaan ELY-keskukselle myönnettävän rahoituksen osuus riippuu hakemusten määrästä ja muun muassa siitä, miten hyvin hankkeet toteuttavat vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteita.

- Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä pinta- ja pohjavesien kunnostustoimia.  Lisäksi tarvitaan yhteishankkeita kuntien, alueen asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen kanssa. Tehostamisohjelmalla tuetaan erityisesti rehevien järvien, merenlahtien ja virtavesien tilaa parantavia kunnostushankkeita sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita. Myös hankkeita tukevien alueellisten vesien- ja merenhoidon verkostojen toimintaa ja niiden kehittymistä tuetaan, vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen ELY-keskuksesta listaa.

Tuettavien hankkeiden arvioinnissa ja priorisoinnissa huomioidaan hanketyypistä riippuen mm. kohdevesien tila ja onko toimenpiteen tarve tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa.

- Tärkeitä kriteereitä ovat myös valmiudet hankkeen käynnistämiseen ja se miten laajasti toimenpiteet palvelevat alueen asukkaita ja virkistyskäyttöä. Arvioinnissa huomioidaan myös ovatko hankkeen tulokset hyödynnettävissä muissa kohteissa, ja miten hankkeen vaikutuksia voidaan seurata, Mäkynen jatkaa.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2021) painopisteitä ovat maatalouden vesiensuojelu, lähivesien kunnostaminen, kaupunkivesien hallinta sekä Suomen aluevesillä sijaitsevien hylkyjen saneeraus. Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan on varattu kaikkiaan 15 miljoonaa euroa valtion vuoden 2019 talousarviossa.

Hakemukset viimeistään 10.5. mennessä

Avustushakemukset jätetään ELY-keskuksen yleisten asiointilomakkeiden liitteenä osoitettuna Pirkanmaan ELY-keskukselle. Hakuohjeet ja –lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi - Palvelut - Rahoitus ja avustukset.

Avustushakemus on mahdollista toimittaa myös sähköpostilla osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse Pirkanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Hakemukset on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukseen viimeistään 10.5.2019.

Linkit:

Lisätietoja:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Pirkanmaan ELY-keskus:

  • Vesitalousasiantuntija Sami Moilanen p. 0 295 036 358
  • Vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen p. 0 295 036 352
  • Ylitarkastaja Anu Peltonen p.  0295 036 367

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Regional information