Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Team Finland –verkosto käynnistyy (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskuksen Team Finland –koordinaattorina toimii Henri Molander

Team Finland on verkosto, joka edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuva- ja promootiotyötä, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Sen tavoitteena on tehostaa näillä sektoreilla toimivien suomalaisten tahojen välistä yhteistyötä. Verkosto koostuu 73:sta ympäri maailmaa toimivasta sekä 15:sta kotimaan Team Finland –paikallistiimistä. Kukin tiimi kokoaa yhteen kyseisessä maassa toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat.

ELY-keskuksiin on nimetty omat Team Finland –koordinaattorit, Uudenmaan alueella asiakkaita auttaa kansainvälistymisasiantuntija Henri Molander.

- Kansainvälistyville yrityksille olemme  luonteva ensimmäinen kontakti, Molander summaa, toimimme Team Finlandin pelinrakentajana!

Molander painottaa ELY-keskuksen kahta roolia Team Finland verkostossa:

- Asiakkaat ohjataan heille oikeiden organisaatioiden palveluihin ja ELY-keskus sitoutuu toimimaan avoimesti, muiden Team Finland toimijoiden kanssa samassa linjassa.

Team Finlandille on avattu omat nettisivut www.team.finland.fi. Molander muistuttaa palvelun olevan vasta rakentumassa. Verkoston toimintaa ja tavoitteita esitellään 19.3. Oma Yritys –messuilla TEAM FINLAND – yhdessä maailmalle –tilaisuudessa.

Team Finland –verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden tulosohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot (edustusverkosto, Finpro, Tekes, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, kulttuuri- ja tiedeinstituutti, MEK, ELY-keskukset, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, ja Suomalais-ruotsalainen kauuppakamari).

www.team.finland.fi

Lisätietoja:
Henri Molander, 0295 021 106, henri.molander(at)ely-keskus.fi,


Regional information