Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Telefonproblemen vid arbets- och näringsbyråerna åtgärdas, vi beklagar olägenheterna för kunder 

Arbets- och näringsministeriet och arbets- och näringsbyråerna beklagar de telefonproblem som förekommit under hela början av året och som orimligt mycket prövat tålamodet hos kunder. Problem i arbets- och näringsbyråernas telefontrafik har åtgärdats och åtgärdas hela tiden i samma takt som problem uppstår. Telefonproblem har orsakats av flera faktorer som inträffat samtidigt.

Av orsaker som inte beror på kunden har det under hela början av året tidvis varit svårt att per telefon nå arbets- och näringsbyråns kundservice. Kunderna har fått vänta i telefonen i onödan, det har förekommit problem med hörbarheten, samtal har kopplats fel och brutits mitt i kundbetjäningen, vilket har medfört onödigt besvär för kunderna.

Ytterligare upplysningar:

  • Direktör Mika Koskinen, tfn 029 502 4300;
    Informationsförvaltningsenheten för närings-, trafik- och miljöcentralerna

Regional information