Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Tavoitteena matkaketjujen sujuvoittaminen ja paremmat palvelut joukkoliikenteen käyttäjille (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla määritettiin joukkoliikenteen solmupysäkit

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto ja Väylävirasto ovat yhdessä Pirkanmaan kuntien kanssa laatineet selvityksen joukkoliikenteen solmupysäkeistä ja niiden palvelutasosta Pirkanmaalla.

Solmupysäkki on alueensa käytetyin joukkoliikennepysäkki, jolla on keskeinen sijainti liikennejärjestelmän tärkeässä solmukohdassa. Solmupysäkit ovat asemien ohella erilaisten matkaketjujen tärkeitä liityntäpisteitä ja vaihtopaikkoja kulkuvälineestä toiseen.

Selvityksessä määritettiin Pirkanmaan alueen ja Kuhmoisten tärkeimmät joukkoliikenteen solmupysäkit sekä tiedot niiden nykytilasta, puutteista ja kehittämistoimenpiteistä toteuttamalla kesällä 2018 laajat maastokierrokset ja kuntien haastattelut. Erityisesti kauko- ja seutuliikenteelle tärkeiden solmupysäkkien määrittelyssä tunnistettiin ne kuntakeskukset ja muut tärkeät taajamat, joissa on jatkossa tarvetta selkeälle kuntapysäkille keskustassa. Lisäksi huomioitiin kuntakeskusten ulkopuolella olevat maantieliittymät, joissa on tarvetta solmupysäkille. Maantieverkolla olevien solmupysäkkien merkitys on kasvanut viime vuosina markkinaehtoisen liikenteen muuttuneiden reittivalintojen vuoksi.  Tieverkon pysäkkien ohella selvitettiin alueen rautatieasemien ja -seisakkeiden rooli matkaketjujen osana.

Pirkanmaan ja Kuhmoisten tärkeimmät linja-autopysäkit luokiteltiin kolmeen pääluokkaan valtakunnallista luokittelua mukaillen: 1. Terminaalit (2 kpl), 2. Solmupysäkit: kuntien keskuspysäkit (13 kpl) ja muut solmupysäkit (12 kpl) sekä 3. Muut tärkeät pysäkit (20 kpl). Alempiin luokkiin kuuluvia linja-autopysäkkejä ei ole käsitelty tässä työssä.

Joukkoliikenteen tärkeimmille solmupaikoille tavoitellaan muita pysäkkejä parempaa palveluvarustusta, sillä korkeatasoinen, kaikkia käyttäjiä palveleva ja hyvin saavutettava solmupysäkki madaltaa myös kynnystä satunnaiseen joukkoliikennematkustukseen.

Tällaiset solmupysäkit voivat mahdollistaa perinteisen joukkoliikenteen lisäksi sujuvammat matkaketjut myös joukkoliikenteen ja uusien liikkumispalveluiden välillä. Koska pysäkkien kehittämisresurssit ovat rajallisia, on oleellista tunnistaa laajan pysäkkiverkon merkittävimmät solmupaikat ja kohdentaa toimenpiteet niihin. Solmupysäkkien määrittäminen liittyy laajemmin liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen palvelutason kehittämiseen. Matkaketjujen kehittämiseen voi tutustua laajemmin Pirkanmaan liiton sivuilla osoitteessa: https://www.pirkanmaa.fi/maankaytto-liikenne/maakuntakaava2040/maankayton-teemasivut/matkaketjut/

Selvityksen toteuttivat Linea Konsultit Oy ja WayStep Consulting Oy.

Tutustu selvityksen raporttiin: https://www.doria.fi/handle/10024/167865

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Joukkoliikenneasiantuntija Jukka-Pekka Vallius, p. 0295 021 324
  • Pirkanmaan liitto: Suunnittelija Annu Piesanen, p. 050 315 4124
  • Väylävirasto: Henkilöliikenneasiantuntija Arja Aalto, p. 0295 34 3960


Regional information