Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Årlig tillsyn av godstrafiken och kollektivtrafiken 2013 och tillsynen 2014

NTM-centralen i Södra Österbotten utövar riksomfattande tillsyn av att de som idkar godstrafik och kollektivtrafik uppfyller tillståndskraven.

Godstrafiken

NTM-centralen i Södra Österbotten utförde i november 2013 den årliga tillsynen över innehavare av godstrafiktillstånd enligt lagen om kommersiell godstransport på väg. I tillsynen kontrollerades att sammanlagt 15 500 innehavare av godstrafiktillstånd har skött de förpliktelser som ansluter till skatter samt lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter på behörigt sätt.

Temat för den årliga tillsynen av godstrafiken 2014 är fortsättningsvis att förpliktelserna sköts på behörigt sätt. NTM-centralen utför kontrollerna på samma sätt som i fjol i samarbete med Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi.

Kollektivtrafiken

NTM-centralen i Södra Österbotten utförde i oktober–november 2013 den årliga tillsynen enligt kollektivtrafiklagen över alla ca 1400 innehavare av kollektivtrafiktillstånd.

NTM-centralen utför som bäst kontroll av innehavarna av kollektivtrafiktillstånd med hjälp av registerförfrågningar till bl.a. Skatteförvaltningens indrivningsenhet, exekutionsverken, Rättsregistercentralen, Trafis fordonsdatasystem samt Patent- och registerstyrelsens handelsregister.

Läs mera:

 


Regional information