Navigeringsmeny

Regional information

Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen välillä Vuokatti - Kontiomäki, Sotkamo ja Paltamo (Kainuu)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on käynnistänyt ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimisen Sotkamoon Joensuu - Kontiomäki rataosuudelle välille Vuokatti - Kontiomäki. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Väyläviraston sekä Sotkamon ja Paltamon kuntien kanssa.

Suunnitelmaan sisältyy tasoristeyksien parantamista sekä poistuvien tasoristeyksien liikenteen ohjaaminen yksityistiejärjestelyin jäljelle jääviin tasoristeyksiin.

Kaikki tasoristeykset ovat nykyään Sotkamon alueella. Käsiteltävistä tasoristeyksistä pohjoisin, Varpasuo III (Varpala) sijaitsee Sotkamon ja Paltamon rajalla. Tiejärjestelyt saattavat ulottua Paltamon puolelle. Tarkastelemme kaikkien tasoristeyksien turvallisuutta.

Tavoitteena on, että tasoristeykset parannetaan tai poistetaan siten, että jäljelle jäävät tasoristeykset ovat riittävän turvallisia ja täyttävät määräykset. Tasoristeyksissä on tapahtunut 2000-luvulla kaksi onnettomuutta. Tasoristeyksien suurimmat turvallisuushaasteet liittyvät puutteellisiin näkemiin sekä odotustasanteisiin. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin verkko-osoitteessa https://vayla.fi/kainuussa-suunnitteilla/rataosuuden-vuokatti-kontiomaki-parantaminen-sotkamo-ja-paltamo.

28.4.2020 klo 17.00 - 18.30 ELY-keskuksen, Väyläviraston ja suunnittelukonsultin edustajat vastaavat puhelimitse suunnitelmaluonnosta koskeviin kysymyksiin. Edustajille voi myös esittää mielipiteensä luonnoksesta.

Ratasuunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähetetään ratalain mukaiseen käsittelyyn. ELY-keskus asettaa ratasuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lisäksi ratasuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Sotkamon ja Paltamon kunnilta, joiden alueella suunnittelukohteet sijaitsevat. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Ratasuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu keväällä 2021. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2-3 milj. euroa (alv 0%). Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun yhteydessä.

Vuokatti - Kontiomäki päällysrakenteen parantamisen suunnittelu on käynnissä. Tavoitteena on, että tasoristeyksien poistot ja parantamiset voidaan toteuttaa Vuokatti - Kontiomäki radan parantamisen yhteydessä.  Toteutusajankohta riippuu mm. myönnetystä rahoituksesta.  Vuokatti – Kontiomäki välin korjaamiseen tai sen tasoristeystoimenpiteille ei ole vielä osoitettu vielä rahoitusta.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Väylävirasto, projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puh. 050 5055 603, etunimi.sukunimi@vayla.fi

Sotkamon kunta, tekninen johtaja Harri Helenius, puh. 044 750 2491, etunimi.sukunimi@sotkamo.fi

Paltamon kunta, rakennusmestari Mervi Kilpeläinen, puh. 044 2885 512, etunimi.sukunimi@paltamo.fi

Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Merja Sivonen, puh.0400 876 465, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)