Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

TASO-hankkeesta lisää tietoa metsätalouden ja turvetuotannon vesistökuormituksesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima kolmevuotinen, valtakunnallinen TASO-hanke päättyy vuoden 2013 lopussa. Sen tuloksia esiteltiin päätösseminaarissa 11.11.2013 Jyväskylässä.

Hankkeessa on edistetty turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelua mm. tuottamalla tietoa turvetuotannon ja metsätalouden vesistökuormituksesta, päivittämällä vesiensuojelun suosituksia ja kehittämällä vesiensuojelun omavalvontaa. Käytännön toimet keskittyivät Saarijärven reitille, missä mm. kerättiin vedenlaadun seuranta-aineistoa ja kokeiltiin vesiensuojelutoimenpiteitä käytännössä.

Päätösseminaarissa luotiin katsaus TASO-hankkeessa toteutettuihin toimiin, esiteltiin viimeisimpien osahankkeiden tuloksia mm. kiintoaineen ja humuksen kulkeutumisesta ja seurantamenetelmistä sekä kerrottiin alustavia tuloksia vedenlaadun seurannasta ja kuormituslaskelmista. TASO-hankkeen automaattinen vedenlaadun seuranta jatkuu vielä vuoden 2013 loppuun saakka. Kaikki hankkeen tulokset kootaan loppuraporttiin, joka julkistetaan Jyväskylässä 10.4.2014.

Lue lisää:


Regional information