Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Följ med vad som händer i din närmiljö med en ny elektronisk tjänst

Vill du få reda på vilka byggprojekt som planeras i närheten av ditt hem? Är du intresserad av i vilka vatten man tänker muddra i trakten kring din sommarstuga? Dessa frågor, och många andra, kan den nyöppnade aktivitetsbevakningstjänsten Tarkkailija svara på.

Genom den elektroniska tjänsten kan medborgare, företag eller myndigheter få information om det som händer i omgivningen eller de förändringar som är på gång, och informationen skickas behändigt till e-posten eller smarttelefonen. Användarna av tjänsten får små meddelanden via vilka de kan söka fram aktuell information om planer, utredningar och utvecklingsprojekt och på så sätt bättre än tidigare hålla sig ajour med de förändringar som sker i livsmiljön.

Aktivitetsvakten Tarkkailija är en del av miljöministeriets projekt för produktion av elektroniska ärendehanterings- och informationstjänster i anslutning till boende och den byggda miljön. Tjänsterna gör det bl.a. lättare att ansöka om olika slags tillstånd och stöd samt att hitta och analysera information.

Läs mera:


Regional information