Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

I vår förutspås normalt menföre i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten (landskapen i Österbotten)

Menföresperioden har börjat på vägarna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Menföret varar i medeltal över två månader beroende på väderleksförhållandena. På våren är i medeltal 80–120 kilometer väg viktbegränsad. Viktbegränsningarna utfärdas enligt behov beroende på vårvädret och problemen som smältningen i vägstommen medför.

I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten förutspås att menföret blir genomsnittligt. Prognosen grundar sig på förvinterns väderleksförhållanden då grundvattenytan inte låg högt på grund av den torra sommaren. De första menföresbegränsningarna har utfärdats 19.3 på landsväg 17059 i Kauhajoki.

Hur svårt menföret blir beror mycket på vårens väderleksförhållanden. En långsamt framskridande, kylig vår med soliga dagar och eventuell nattfrost betyder att menföret blir lindrigare. Kommer våren snabbt med regn och mulna dagar, blir menföret värre.

Belagda vägar har lidit av vinterns milda och regniga väder. Beläggningen har fått många skador såsom sprickor och hål. Därför måste hastighetsbegränsningar eventuellt utfärdas för de mest skadade avsnitten. Man försöker informera vägtrafikanterna om menföre och skador med hjälp av trafikmärken. Ibland uppstår skadorna dock så snabbt att man inte hinner märka ut dem. Vägtrafikanterna bör iaktta försiktighet framförallt på lågtrafikerade vägar. Dåligt vägskick och trafikproblem kan meddelas till Vägtrafikantlinjen, tfn 0200 2100 (24 h/dygn).

Oberoende av viktbegränsningarna tillåts viktiga transporter med avsikt på samhällsfunktionerna såsom regelbundna bussturer, livsmedels-, mjölk-, slaktdjurs- och färskfodertransporter, transporter av uppvärmningsolja till trädgårdarna och växthusen samt transporter som förutsätts i avfallshanteringslagen. Även väg-, tele- och elverkens underhållsfordon får använda vägarna för uppgifter av larmkaraktär.

För planering och genomföring av oundvikliga transporter rekommenderas samarbete med vägmyndigheterna.

NTM-centralerna kan utfärda undantagslov för viktbegränsade vägar. Den som ansöker om undantagslov bör i ansökan motivera varför sökanden anser att transporten är oundviklig. I fortsättningen bör undantagslov sökas för bränsletransporter och gödseltransporter till gårdarna under menföresperioden. Transport av gödsel från gården till åkrarna är dock även i framtiden tillåten utan undantagslov. Mer information om ansökan av undantagslov finns på: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kelirikkoajan-poikkeuslupa-maanteille

Uppgifter om gällande viktbegränsningar finns också på adress: https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Mer information:

  • Elina Granqvist
    Väghållningsplanerare
    NTM-centralen
    TFN 0295 027 970

Regional information