Navigeringsmeny

Regional information

Förnyandet av Rosendals korsningsbro i Vanda medför ändringar i trafikarrangemangen på Ring III och Tusbyleden

Förnyandet av Rosendals korsningsbro som inleds i mitten av mars medför ändringar i trafikarrangemangen på Ring III (stamväg 50) och Tusbyleden (stamväg 45) i Vanda. Förnyandet av bron blir klart i oktober.

Arbetet med att förnya Rosendals korsningsbro på körbanan västerut på Ring III inleds i mars med att ordna de trafikarrangemang som krävs. Körfälten i båda körriktningarna på Ring III styrs under arbetets gång till körbanan österut. Under förnyelsearbetet är två körfält i båda körriktningarna i användning på både Ring III och Tusbyleden. Hastighetsbegränsningen vid byggarbetsplatsen är 50–60 km/h på grund av smalare körfält. På grund av byggnadsställningar tillsätts en höjdbegränsning för fordon på 4,4 meter för Tusbyledens egentliga körfält. Högre fordon styrs förbi platsen via kollektivtrafikens avfarter.

Den gamla bron rivs i april under ett veckoslut. Under rivningsarbetet styrs trafiken längs Tusbyleden under Ring III längs kollektivtrafikens avfarter. Trafiken från Tusby till Ring III österut dirigeras under rivningsarbetet via Flygstationsvägens anslutning.

Kartlänk till broplatsen:

Rosendals korsningsbro: https://goo.gl/maps/CrSuqZEsBATasJjF9

 

Byggherre är NTM-centralen i Sydöstra Finland. Som entreprenör fungerar MPV-Infrarakenne Oy och för tillsynen ansvarar Siltainsinöörit TH Oy.

 

Mer information:

Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 338

Arbetschef Mikko Hartikka, MPV-Infrarakenne Oy, tfn 040 152 6046

Tillsynskonsult Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9961

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)