Navigeringsmeny

Regional information

Rivningen av Rosendals korsningsbro i Vanda medför ändringar i trafikarrangemangen på Ring III och Tusbyleden under påsken

Arbetet med att förnya Rosendals korsningsbro i Vanda inleddes i mitten av mars och övergår till nästa skede under påsken. Den gamla korsningsbron rivs under påskhelgen. Undantagsarrangemangen gäller 10–15.4.2020.

Arbetet med att förnya Rosendals korsningsbro på körbanan västerut på Ring III framskrider, och den gamla bron rivs under påsken. Samtidigt genomförs ändringsarbeten på Tusbyleden under tisdagen och onsdagen efter påsk. Under rivningsarbetet stängs de egentliga körbanorna på Tusbyleden för trafik, och trafiken på Tusbyleden leds under Ring III längs kollektivtrafikens avfarter och påfarter. Trafiken från Tusby till Ring III österut dirigeras under rivningsarbetet via Flygstationsvägens anslutning.

Efter att den gamla bron har rivits börjar man bygga den nya bron. Under tiden som den nya bron byggs används en höjdbegränsning för fordon på 4,4 meter på Tusbyledens egentliga körfält. Högre fordon styrs förbi platsen via kollektivtrafikens avfarter och påfarter.

 

Kartlänk till broplatsen:

Rosendals korsningsbro: https://goo.gl/maps/CrSuqZEsBATasJjF9

Rosendals korsningsbro (pdf på finska)

Under rivningsarbetet (pdf på finska)

Byggherre är NTM-centralen i Sydöstra Finland. Som entreprenör fungerar MPV-Infrarakenne Oy och för tillsynen ansvarar Siltainsinöörit TH Oy.

 

Mer information:

Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 338

Arbetschef Mikko Hartikka, MPV-Infrarakenne Oy, tfn 040 152 6046

Tillsynskonsult Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9961

 

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)