Navigeringsmeny

Regional information

Vattenöversikt för januari: Rikligt med vatten i de österbottniska vattendragen (NTM-centralen i Södra Österbotten)

I januari 2020 har vattenståndet och vattenföringen i åarna och älvarna varit betydligt högre än normalt på grund av det regniga och milda vädret. Likaså har vattenståndet i sjöarna i de österbottniska landskapen i huvudsak varit högre än vanligt. Väderleken har också haft en tydlig inverkan på vattenkvaliteten.

Till exempel i nedre loppet av Kyro älv var den genomsnittliga vattenföringen i januari i år 106 m3/s, medan den genomsnittliga vattenföringen i januari under åren 1911–2020 var knappt 20 m3/s. Vid Skatila mätstation har högre genomsnittlig vattenföring i januari noterats senast år 1945. I bl.a. Lappo å och Perho å har vattenföringen i januari i år varit ungefär fyra gånger större än genomsnittet för januari.

På många platser är vattenståndet i sjöarna flera tiotals centimeter högre än vanligt i januari. Till exempel Ähtärinjärvi, Lappajärvi och den konstgjorda sjön Hirvijärvi låg i slutet av januari ca 40 cm över genomsnittet. Inflödet till sjöarna har varit betydligt större än normalt. I Lappajärvi har vattenståndet och såväl sjöns inflöde som utflöde varit högre nu än någonsin tidigare i januari under observationsperioden som börjar år 1975.

Snöns vattenvärde var i slutet av januari endast ca 10–40 mm i de österbottniska landskapen, medan det genomsnittliga värdet i området ligger kring 40–70 mm. Snömängden var på många platser högst hälften av det som är vanligt för tidpunkten. Det har även varit betydligt mindre tjäle än vanligt.

På grund av väderleken har också det också rört sig betydligt mer ämnen i flödet i åarna. Regnet har sköljt med sig rikliga mängder av sediment och näringsämnen. I början av januari var surhetsläget i åarna oroväckande, men situationen ser ut att lätta åtminstone tillfälligt, för i slutet av januari var pH-värdena i åarna bättre än i december. Till exempel i Perho å var pH-värdet 5,7 och i Kyro älv 5,0.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
  • Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)