Navigeringsmeny

Regional information

Sysselsättningsöversikt för januari: Arbetslösheten ökar samtidigt som företag lider brist på kunnig arbetskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Arbetslösheten på vårt verksamhetsområde (Österbotten, Mellersta Österbotten) vände uppåt i december och fortsatte att öka något i januari. I slutet av januari fanns det sammanlagt 7716 arbetslösa arbetssökande vid Österbottens arbets- och näringsbyrå, vilket är 203 (+2,7 %) fler än året innan. I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt 0,1 %.

På Österbottens NTM-centrals område var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften fortsättningsvis lägst i Fastlandsfinland, dvs. 6,7 %. Motsvarande andel för hela landet är 9,6 %. Jämfört med december minskade andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften med 0,1 procentenheter (i hela landet 0,2 procentenheter).

Antalet långtidsarbetslösa ökade på vårt verksamhetsområde (105 personer, + 6,6 %). Arbetslösheten bland de yngsta, dvs. personer under 25 år, minskade alltjämt något (-23 personer, -2,1 %), men i åldersgruppen 25-30 år ökade arbetslösheten något (+53) jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa ökade i fler yrkesgrupper än tidigare. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa mest i gruppen yrken utan yrkesklassificering (+159) samt byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (+102).

I januari anmäldes 5 141 nya lediga jobb till Österbottens arbets- och näringsbyrå, vilket är 579 fler (+12,7 %) än vid motsvarande tidpunkt året innan. I januari fanns sammanlagt 7 021 lediga arbetsplatser, vilket var 853 platser (+13,8 %) fler än i fjol.

Denna situation då det finns arbetslösa samtidigt som företag lider brist på arbetskraft verkar ha blivit ett bestående tillstånd såväl på vårt verksamhetsområde som i det övriga Finland. Enligt SMF-företagsbarometern som publicerades för ett par veckor sedan var 53 % av de företag som besvarade enkäten på vårt område av den åsikten att tillgången till arbetskraft begränsar företagets tillväxt i viss mån och 16 % anser att tillgången till arbetskraft är ett märkbart hinder för tillväxten.

Arbetskraftsinvandring behövs och främjas i samarbete med olika aktörer

Det uppskattas att Finland årligen skulle behöva ca 35 000 arbetstagare med utländsk bakgrund. De frågor som gäller arbetskraftsinvandringen överfördes från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet vid ingången av året. Avsikten är att öka arbetskraftsinvandringen och förbättra arbetsmarknadsfärdigheterna för de invandrare som redan befinner sig i landet. Utvecklingen av arbetskraftsinvandringen kräver ett långsiktigt och konsekvent arbete och ett starkt samarbete mellan olika aktörer.

Den nya engelskspråkiga webbplatsen Jobs in Finland ska locka utländska talanger till Finland


Lediga jobb för utländsk arbetskraft finns nu på webbplatsen Jobs in Finland https://jobs.workinfinland.fi. Det är den första webbplatsen som sammanställer information om lediga jobb i Finland som man inte behöver kunna finska för. Webbplatsen är ett stöd för finländska företag som rekryterar internationella talanger. Den betjänar också utländska arbetssökande i Finland, t.ex. utländska studerande som utexamineras från högskolor i Finland. Österbotten och Mellersta Österbotten hittas på webbplatsen under namnet Talent Coastline. Innehållet på Jobs in Finland kommer senare att integreras i den nationella webbplatsen Jobbmarknad - en mötesplats för jobb och arbetstagare som nu finns i en utvecklingsversion. För webbplatsen svarar Business Finland tillsammans med städernas företagstjänstorganisationer, arbets- och näringsbyråerna samt EURES (European Employment Services)-tjänsterna.
- Vi informerar om den nya webbplatsen Jobs in Finland på bred front till företag och internationella talanger både direkt och via våra samarbetspartner för att få rekryteringen att fungera smidigt och för att företagen på vårt område ska hitta den arbetskraft de behöver, säger Francesca Cucinotta, kompetens- och internationaliseringschef vid NTM-centralen i Österbotten.

Finländska, svenska och norska arbetsgivare och arbetssökande från hela Europa möts online på den virtuella rekryteringsmässan Finland - Norway - Sweden Day den 11 mars


EURES-tjänsterna ordnar årligen ett flertal virtuella rekryteringsmässor. Den 11 mars 2020 ordnas en virtuell rekryteringsmässa i samarbete med Sverige och Norge. Under evenemanget Finland - Norway - Sweden Day möts finländska, norska och svenska arbetsgivare från olika branscher och arbetssökande från olika EU-/EES-länder online. Mässan är öppen för alla branscher och också för sommarjobbsrekrytering. Förra hösten ordnade Finland mässan på egen hand och då deltog mer än 2000 arbetssökande. Till denna gemensamma mässa förväntar vi oss betydligt fler deltagare.

Läs hela översikten här

Briefly in English

 

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Timo Saari, 0295 028 501, timo.saari@ntm-centralen.fi
direktör Mika Palosaari, 0295 056 150, mika.palosaari@te-byran.fi
kompetens- och internationaliseringschef Francesca Cucinotta, 0295 028 646,
francesca.cucinotta@ntm-centralen.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)