Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Sysselsättningsöversikt för januari: Österbotten höjer sitt sysselsättningsmål (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Sysselsättningsgraden på Österbottens NTM-centrals område har redan länge varit stabil och arbetslösheten fortsätter att minska. Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 15,2 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol och antalet personer som permitterats på heltid minskade med 18,2 procent. Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns det i slutet av januari sammanlagt 7 513 arbetslösa arbetssökande. Det är mer än 1 000 färre än för ett år sedan. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 267 personer. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (6,5 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

- På riksnivå är målet att öka sysselsättningsgraden till 75 procent, men eftersom vi redan har uppnått det måste vi sätta vårt eget mål ännu högre. I Österbotten har vi som mål att vårt område ska ha en sysselsättningsgrad på 80 procent. Österbottens starka sidor är globala megatrender så vi har alla förutsättningar att lyckas, berättar Österbottens NTM-centrals överdirektör Marja-Riitta Vest.

Studiefrämjande lösningar uppmuntrar unga att söka till utbildning

Ungdomsarbetslösheten minskar fortsättningsvis. Antalet arbetslösa under 25 år minskade med 9,5 procent jämfört med året innan. Även antalet långtidsarbetslösa minskar. Unga får snabbare arbete efter att de utexaminerats. Största delen får jobb genast efter examen.

- Kontinuerlig ansökan till yrkesutbildningen och andra studiefrämjande lösningar uppmuntrar unga att söka till utbildning. Handledning, stöd i övergångsskedet mellan utbildningarna och sysselsättningsfrämjande åtgärder hjälper unga som behöver mer stöd, berättar Anne Ojala från Österbottens arbets- och näringsbyrå.

Stort utbud av sommarjobb

Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns under januari sammanlagt 6 168 lediga arbetsplatser, vilket var 954 platser fler än för ett år sedan. Det visar att det behövs arbetskraft på Österbottens NTM-centrals område och att företagen nu rekryterar aktivt. Antalet personer som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster minskar. Antalet deltagare i tjänster var totalt 5 105 i slutet av januari. Arbetsgivarnas behov av arbetstagare är ännu större än för ett år sedan. I januari syntes efterfrågan på arbetskraft särskilt inom process-, transport-, försäljnings- och servicebranscherna. Det stora antalet sommarjobb påverkar det totala antalet lediga arbetsplatser.

- Flest sommarjobb finns inom hopsättning av elektrisk och elektronisk utrustning samt produktion av verkstads- och metallprodukter. När sysselsättningen ökar är det naturligt att antalet deltagare i sysselsättningsfrämjande åtgärder också minskar, konstaterar direktör Mika Palosaari från Österbottens arbets- och näringsbyrå.

Läs hela översikten här

Briefly in English


Ytterligare upplysningar:
NTM-centralens överdirektör Marja-Riitta Vest, tfn 0295 028 558
Arbets- och näringsbyråns direktör Mika Palosaari, tfn 0295 056 150

 


Regional information