Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Vinterhastigheterna tas ur bruk

I år tas de sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller under vintern och den mörka perioden samtidigt ur bruk i hela landet. Detta sker vecka 14. Avsikten är att man har övergått till sommarhastigheter första veckan i april i hela landet. Den högsta tillåtna hastigheten framgår av hastighetsmärkena vid vägen.

Om väder- och väglagsförhållandena förväntas bli dåliga, kan övergången till sommarhastigheter skjutas fram lokalt. De sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller under vintern och den mörka perioden bör ändå ha tagits ur bruk i hela landet senast i slutet av april. Också vägens skick beaktas då hastighetsbegränsningarna ändras.

Läs mera

Vinterhastigheterna tas ur bruk - ge akt på väglaget (Trafikverkets meddelande 26.3.2014, liikennevirasto.fi)

 


Regional information