Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Vinterhastigheterna tas i bruk senast på fredag 27.10.

Vinterhastigheterna på landsvägarna tas i bruk huvudsakligen under torsdagen den 26 oktober. På vissa vägavsnitt byts trafikmärkena ut ännu på fredagen. Trafikverket och Trafikskyddet påminner om att mörkret och höstens första halka kräver att förarna är försiktiga.

På motorvägarna sänks den högsta tillåtna hastigheten till 100 km/h och på största delen av landsvägarna till 80 km/h. Med det finns också undantag. Hastighetsbegränsningen 100 km/h gäller fortfarande på en del landsvägar, medan hastighetsbegränsningen på vissa vägavsnitt sänks till 70 eller 60 km/h. Detta beror bland annat på vägens skick och trafikmängden på den. På motorvägsavsnitt med variabla hastighetsbegränsningar kan man vid gott väglag behålla hastighetsbegränsningen 120 km/h ända till slutet av oktober.

Läs mera:

Regionala pressmeddelanden:


Regional information