Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Vinterhastigheterna tas i bruk före veckoslutet

Vinterhastigheterna på landsvägarna tas i bruk i hela landet senast på fredag 28.10.2016. På motorvägarna sänks den högsta tillåtna hastigheten till 100 km/h och på största delen av landsvägarna till 80 km/h. Hastighetsbegränsningarna sänks på totalt ca 8 200 vägkilometer.

Det finns också undantag i de ändrade hastighetsbegränsningarna. På en del av landsvägarna bibehålls hastighetsbegränsningen 100 km/h, till exempel om vägen är lågtrafikerad eller körriktningarna är avskiljda med ett mitträcke. Dessutom sänks hastighetsbegränsningen på vissa enskilda vägavsnitt från 80 km/h till 70 km/h eller 60 km/h vintertid. Orsaken till den lägre hastighetsbegränsningen kan bland annat vara vägens dåliga skick, bosättning längs vägen eller stora mängder tung trafik.

Man går tillbaka till sommarhastigheter när väglagsförhållandena tillåter det, vanligen i månadsskiftet mars-april. På motorvägssträckor med variabla hastighetsbegränsningar kan man i goda väder- och väglagsförhållanden använda begränsningen 120 km/h redan från början av mars.

Läs mera:


Regional information