Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Vinterhastighetsbegränsningarna upphävs denna vecka

De sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller under vintern och den mörka perioden upphävs senast 2.4.2016 i hela landet. Den högsta tillåtna hastigheten framgår av hastighetsmärkena vid vägen. Arbetet med att byta ut begränsningsmärkena på landsvägarna börjar torsdagen den 31 mars och slutförs före veckoslutet i hela landet. Om väglagsförhållandena förväntas bli dåliga, kan övergången till sommarhastigheter skjutas fram lokalt.

Hastighetsbegränsningarna som under vintern sänktes till 80 km/h på huvudvägarna ändras tillbaka till 100 km/h. På motorvägarna höjs hastighetsbegränsningen till 120 km/h, utom på vägsträckor med permanent lägre begränsning. Lägre hastighetsbegränsningar kan ibland vara motiverade på grund av vägens skick. Vid behov utfärdas sänkta hastighetsbegränsningar lokalt på vägsträckor där beläggningen är i dåligt skick.

Läs mera:

Regionala meddelanden:


Regional information