Navigeringsmeny

Regional information

Hastighetsbegränsningarna under vinterperioden upphör på NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar (Landskapen i Österbotten)

Hastighetsbegränsningarna under den mörka och vintriga perioden 2019 - 2020 upphör på NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar. Byte av hastighetsbegränsningarna börjar tisdag 31.3. och alla märken bör vara ändrade senast onsdag 1.4. De sänkta hastighetsbegränsningarna blir i kraft tills vidare på vägsträckor med sämst beläggning.

Hastighetsbegränsningarna på landsvägarna höjs från 80 km/h till 100 km/h på närmare 1300 kilometer i landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. På Vasa motorväg höjs hastighetsbegränsningen till 120 km/h. Den nya hastighetsbegränsningen träder i kraft först när begränsningsmärkena har ändrats.  Efter den snöfattiga, regniga och varma vintern finns beläggningsskador på många vägar. På vägsträckor med sämsta beläggningarna blir de sänkta hastighetsbegränsningarna i kraft tills beläggningen förnyats.

Beakta väglaget och ta också hänsyn till fotgängare och cyklister

Eftersom vårvädret är ombytligt, kan väglaget snabbt ändras. Nattemperaturerna kan ännu sjunka under nollstrecket, varvid föregående dags smält- och regnvatten på vägytorna kan ha fryst till. I synnerhet på natten och tidigt på morgonen kan vägytorna vara överraskande hala. Det kan krävas att man håller en betydligt lägre hastighet än vad vägmärkena visar.

Vårsolen lockar också mopedister, cyklister och fotgängare att röra sig på vägrenen. Bilförarna ska ta hänsyn till dessa genom att lämna tillräckligt med utrymme vid möten och omkörningar. Man ska också undvika att stänka slask och grus.

Man kan kontrollera väglaget och trafiksituationen via Trafikledsverkets trafikläget  tjänst https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Tilläggsinformation:

Jarmo Salo
NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn. 0295 027754

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)