Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Hastighetsbegränsningarna under vinterperioden upphör nästa vecka på NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar (Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

Hastighetsbegränsningarna under den mörka och vintriga perioden 2018-2019 upphör i början av nästa vecka på NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar. Byte av hastighetsbegränsningarna börjar måndag 8.4. och alla märken bör vara ändrade senast tisdag 9.4. De sänkta hastighetsbegränsningarna blir i kraft tills vidare på vägsträckor med sämst beläggning.

Hastighetsbegränsningarna på landsvägarna höjs från 80 km/h till 100 km/h på närmare 1300 kilometer i landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. På Vasa motorväg höjs hastighetsbegränsningen till 120 km/h. Den nya hastighetsbegränsningen träder i kraft först när begränsningsmärkena har ändrats.  

Efter vintern är beläggningen dålig på många vägar. På vägsträckor med sämsta beläggningarna blir de sänkta hastighetsbegränsningarna i kraft tills beläggningen förnyats. I år är finansieringen för reparation av dåliga beläggningar mindre än på länge. På NTM-centralen i Södra Österbottens område blir de sänkta hastighetsbegränsningarna 80 km/h i kraft på totalt 26 km:

- riksväg 18 mellan Koura och Putulanjärvi (ca 13 km, beläggningen förnyas 2019)

- stamväg 68 mellan Rantakangas och anslutningen till landsväg 714 (ca 6 km, beläggningen förnyas 2019)

- regionväg 673 mellan Molpe och Korsnäs (ca 7 km)

Beakta väglaget och visa också hänsyn till fotgängare och cyklister

Eftersom vårvädret är ombytligt, kan väglaget snabbt ändras. Nattemperaturerna sjunker ännu ofta under nollstrecket, varvid föregående dags smält- och regnvatten på vägytorna kan ha fryst till. I synnerhet på natten och tidigt på morgonen kan vägytorna vara överraskande hala. Det kan krävas att man håller en betydligt lägre hastighet än vad vägmärkena visar.

Vårsolen lockar också mopedister, cyklister och fotgängare att röra sig på vägrenen. Bilförarna ska visa hänsyn till dessa genom att lämna tillräckligt med utrymme vid möten och omkörningar. Man ska också undvika att stänka slask och grus.

Man kan kontrollera väglaget och trafiksituationen via Trafikledsverkets trafikläget  tjänst https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Bilaga:Kartan

Tilläggsinformation:

  • Kjell Lind
    Trafiksäkerhetsplanerare
    Tfn. 0295 027734
    kjell.lind@ely-keskus.fi

 


Regional information