Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Talvihoidon taso nousi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vilkkailla sekä keskivilkkailla maanteillä vuoden 2019 alusta (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Väylävirasto (entinen Liikennevirasto) on uusinut talvihoidon toimintalinjoja vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksesta aiheutuneisiin keliolosuhteiden muutoksiin. Uudistuksen tavoitteena on ollut erityisesti elinkeinoelämälle tärkeän raskaan liikenteen toimintaedellytyksien parantaminen sekä tiellä liikkujien turvallisuus.

Talvihoidon toimintalinjoilla määritellään valtakunnallisesti yhtenäiset periaatteet maanteiden hoidon tasosta ja turvataan liikennöitävyys talviaikana. Toimintalinjoja sovelletaan alueellisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.

Palvelutaso ja turvallisuus paranevat

Talvihoitoluokkien korotuksella tehostetaan mm. liukkaudentorjuntaa sekä alennetaan lähtökynnyksiä ja lyhennetään toimenpideaikoja lumen aurauksen osalta. Hoitoluokkien korotus koskee erityisesti vilkasliikenteisiä teitä, joilla raskaan liikenteen määrät ovat suuria. Tällä pyritään parantamaan raskaan liikenteen sujuvuutta sekä vähentämään vakavia onnettomuuksia. Muilta osin pääteiden hoito säilyy nykyisen luokituksen mukaisella tasolla, joka laatuvaatimusten mukaan on hyvä. Hoitoluokkien liikennemäärärajojen alentamisen vuoksi myös aiempaa vähäliikenteisten teiden hoitotaso paranee. Tämä näkyy keskivilkkailla seutu- ja yhdysteillä parantaen työmatkaliikenteen edellytyksiä ja turvallisuutta.

Maanteiden talvihoitoon tulleet muutokset Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla vuoden 2019 alusta

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen maanteiden talvihoitoluokkia korotettiin 1.1.2019 noin 1500 km matkalla (noin 12,1 % maantieverkosta). Hoitoluokkien korotukset kohdistuvat pääosin vilkasliikenteisille teille, noin 766 km (hoitoluokat IS ja ISE), ja muille teille noin 300 km (hoitoluokka IB) matkalle. Lisäksi samassa yhteydessä alimman talvihoitoluokkana teitä (hoitoluokat III → II) korotettiin ensi syksynä alkavien Kuhmon ja Kuusamon alueurakoiden alueella noin 71 km.

Hoitoluokkien muutokset tapahtuvat pääosin päätieverkolla, joista merkittävimmät ovat valtateillä 4, 5, 6, 8, 20 ja 22 sekä kantateillä 76 ja 86 tapahtuvat muutokset.

Loput talvihoidon toimintalinjoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan myöhemmin asteittain urakoiden kilpailutuksen myötä (1.10.2019 - 1.10.2023).

Autoilijoiden vastuu liikenteessä korostuu

ELY-keskus muistuttaa tienkäyttäjiä siitä, että kesäkeliä vastaavia olosuhteita ei voida talvikaudella aina saavuttaa edes päätieverkolla, minkä vuoksi autoilijoiden vastuu liikenteessä korostuu. Ajonopeudet ja turvaetäisyydet tulee sopeuttaa kulloinkin vallitsevan kelin mukaan.

Mihin yhteys ongelmatilanteissa

Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa akuuteista ongelmista Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (24h). Yleistä palautetta talvikunnossapidosta, tienpidosta ja liikenteestä otetaan vastaan Liikenteen asiakaspalvelussa, p. 0295 020 600 (ma-pe klo 9 – 16) liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi tai https://palautevayla.fi/aspa.

Lisätiedot:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
tienpidon asiantuntija Jussi Sääskilahti p. 0295 038 288
johtaja Timo Mäkikyrö p. 0295 038 268


Regional information