Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Hastighetsbegränsningarna för vintern och den mörka perioden tas i bruk

På landsvägarna övergår man till hastighetsbegränsningar för vintern och den mörka perioden från och med den 20 oktober. Ändringarna börjar från Lappland den här veckan, och övriga Finland följer med nästa vecka. NTM-centralerna fattar regionala beslut om hastighetsbegränsningarna för vintersäsongen. En lägre körhastighet ökar säkerheten och sparar dessutom bränsle.

Hastighetsbegränsningarna för vintersäsongen införs i de flesta NTM-centralernas områden den 26 oktober, och i hela landet senast den 28 oktober. Hastighetsbegränsningarna på landsvägarna sänks huvudsakligen till 80 kilometer i timmen, på vissa vägavsnitt till 70 kilometer i timmen. På motorvägarna sänks hastighetsbegränsningen till 100 kilometer i timmen.

Vägar med hög säkerhet eller med små trafikmängder möjliggör vissa undantag från de huvudsakliga vinterbegränsningarna. Hastighetsbegränsningen på hundra kilometer kan förbli i kraft på landsvägar där till exempel körriktningarna har separerats med räcke.

Dessutom kan högre begränsningar hållas i kraft på motorvägar med varierande hastighetsbegränsningar till slutet av november, om väderleks- och väglagsförhållandena tillåter det. Till exempel kan begränsningen på 120 km/h gälla i goda körförhållanden under en ljus tid på dygnet ännu i november.

Säker körning är mer än att bara följa begränsningarna

Under vintern och den mörka perioden minskar hastighetsbegränsningarna risken för olyckor som annars är dubbelt större i mörker och flerdubbelt större i halka jämfört med läget i dagsljus och på torrt väglag. Det har uppskattats att hastighetsbegränsningarna under vintersäsongen varje år sparar åtta personers liv och förhindrar tiotals skador.

Under vintern sker en stor del av rörligheten under den mörka tiden. När man ännu kombinerar mörker med regn eller slask kan sikten tidvis vara mycket dålig, vilket gör det svårare att urskilja andra trafikanter, såsom fotgängare och cyklister.

De sänkta hastighetsbegränsningarna medför också annan nytta än säkerhet: bränsleförbrukningen och utsläppen minskar, beläggningen slits mindre och däcksbullret dämpas. Dessutom är trafiken ofta smidigare när hastighetsskillnaderna inte är så stora, vilket också ökar lönsamheten.

Läs mer

Hastighetsbegränsningarna för vintern och den mörka perioden tas i bruk, Trafikledsverkets meddelande 19.10.2022 (vayla.fi)