Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Den ekonomiska krisen fördröjer lösningen på miljöproblem

Raden av ekonomiska kriser sedan 2008 har påverkat tillståndet i miljön i Finland. Denna bedömning gör man i översikten av miljöns tillstånd, som nyligen publicerats av Finlands miljöcentral. Effekterna har varit både positiva och negativa; samtidigt som recessionen har minskat användningen av naturresurser och annan belastning, har den också bromsat många miljöpolitiska processer, till exempel den internationella klimatpolitiken.

Miljöns tillstånd i Finland 2013 är en koncis och lättläst översikt om miljöns tillstånd i Finland, hur den utvecklas och vilka åtgärder som vidtas. Utöver den nationella översikten från Finlands miljöcentral publicerar ELY-centralerna 13 regionala översikter om miljöns tillstånd. Officiell statistik, miljöförvaltningens sakkunniga och datasystem samt andra myndigheter och forskningsinstitut har använts som informationskällor.

Läs mera:


Regional information