Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Konjunkturerna i ekonomin påverkar även kreativa branscher och reklamverksamhet

Enligt branschrapporter om affärsverksamheten i kreativa branscher och reklamverksamheten som har publicerats av arbets- och näringsministeriets Branschtjänst framgår att den allmänna osäkerheten inom ekonomin återspeglas också i de kreativa branscherna och i reklamverksamheten. De kreativa branscherna förändras och utvecklas hela tiden. Dessutom omformar de kreativa branscherna andra, traditionella branscher genom att tillföra dem nya verksamhetsmodeller och arbetssätt.

Rapporterna offentliggjordes i Helsingfors den 4 december 2013. 

Läs mera:

 


Regional information