Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Talent Coastline Match&Catch – ett virtuellt nätverksevent som sammanför arbetsgivarna och den internationella arbetskraften i Österbotten och Mellersta Österbotten

Talent Coastline som koordineras av Österbottens NTM-central och TE-byrå samt Talent Coastline Employment -projektet (ESF) ordnar ett nätverksevent för arbetsgivare och internationell arbetskraft i slutet av september. Under coronatiden har virtuella mötesformer blivit allt mer populära eftersom de erbjuder många möjligheter som inte kan förverkligas på live-tillställningar. Eventen ger synlighet och en chans att göra sin röst hörd. 

-    Talent Coastline Match@Catch är som ett rekryteringsevent i en stor mässhall, den enda skillnaden är att eventet är helt virtuellt och alla deltar via sin egen uppkoppling. Eventet är det första i sitt slag som ordnas för företag/organisationer och för den internationella arbetskraften specifikt för Österbotten och Mellersta Österbotten berättar Tomas Ede, sakkunnig på Österbottens TE-byrå.


Mångsidigt program för alla målgrupper

Dagen inleds med en paneldebatt som introducerar deltagarna i dagens ämne och strävar till att dra upp riktlinjer för framtiden. Efter debatten kan företagen/organisationerna välja de mest intressanta programnumren från non-stop scenen, träffa deltagare, komma överens om mötestider samt representera sin egen verksamhet på mässan. Programmet samt föreläsare färdigställs under sommaren. Målsättningen är att skapa ett program som intresserar målgrupperna och som utgör ett bra underlag för dagens diskussioner.
 
Eventet erbjuder någonting för alla målgrupper. För företag och andra organisationer erbjuds ett ypperligt tillfälle att få synlighet, nå ut till nya potentiella arbetstagare och samtidigt presentera och ge en positiv bild av sin verksamhet.  Företag har också möjlighet att få information on aktuella tjänster, om vilka tjänster som erbjuds för internationella rekryteringar samt stödtjänster för att leda en internationell arbetsgemenskap. Tjänster som erbjuds för när den internationella arbetskraften skall etablera sig på orten finns också representerade. 
 
-    Eventet ger den internationella arbetskraften en ypperlig möjlighet att bekanta sig med företagen och andra nätverk inom vårt område. Mässplattformen ger förutom programmet också möjlighet till individuella diskussioner där den internationella arbetskraften ges möjlighet att nätverka, konstaterar Anna Korsbäck, sakkunnig på Österbottens TE-byrå. 
 
Talent Costline Match@Cath – eventet ordnas onsdagen 29.9.2021 kl. 10 – 16 på den virtuella Tavata -plattformen. Deltagandet är avgiftsfritt. Anmälningar kan göras redan nu. Mässplattformen öppnas i början av augusti och då kan de som anmält sig skapa sin egen profil, deltagarprofil och den egna företags-/organisationsprofilen.

Eventets nätsidor uppdateras kontinuerligt. Där finns mer information om hur man registrerar sig, praktiska tips och där publiceras också programmet som färdigställs i augusti.

Mer information
-    för företag och organisationer, sakkunnig Tomas Ede, Österbottens TE-byrå, tomas.ede@te-byran.fi tfn. 0295 056 039
-    för den internationella arbetskraften, sakkunnig Anna Korsbäck, Österbottens TE-byrå, anna.korsback@te-byran.fi tfn. 0295 056 226