Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Talent Boost lockar internationella experter till Finland (Österbotten,Mellersta Österbotten)

Invandring och internationella experters rörlighet har en allt större näringslivspolitisk betydelse och inverkan på  Finlands konkurrenskraft. Tillgången på experter har i olika utredningar identifierats som en av de största utmaningarna för företags tillväxt och internationalisering och Finland konkurrerar om de bästa talangerna med resten av världen.

Vid sidan av ett större behov av kompetent arbetskraft behöver företag även specialkompetens som inte finns i Finland. En tillväxtfrämjande invandring av toppexperter ger också Finland en bredare innovations- och kompetensbas samt bidrar till att internationella investeringar och experter fås till Finland.  Detta i sin tur främjar tillkomsten av nya arbetstillfällen samt finländska företags och läroinrättningars internationalisering.

För att nå detta mål behöver Finland en förvaltningsgränsöverskridande och tillväxtfrämjande strategisk syn på invandring och åtgärder för att rekrytera, locka till sig och hålla kvar internationella experter samt för att främja arbetskraftsinvandring. För detta behövs insatser av förutom de statliga aktörerna också av kommunerna, näringslivet, universiteten och andra relevanta instanser. Statsminister Juha Sipiläs regering beslutade vid halvtidsöversynen av regeringsprogrammet år 2017 att starta ett tvärsektoriellt och för hela statsrådet gemensamt åtgärdsprogram vid namn Talent Boost – Tillväxt genom internationella talanger. Finland behöver en gemensam, delad vision för hur internationella talanger och arbetskraft kan lockas till Finland. Internationella experter ska uppleva att det är lätt att komma till Finland och bosätta sig här. De bör känna sig som en aktiv del av samhället och långsiktiga satsningar bör göras på att få dem att stanna kvar i landet.

Talent Coastline verkar i Österbotten

Den 1.1.2019 startade Talent Coastline, ett pilotprojekt för tillväxttjänster, vid NTM-centralen i Österbotten. Talent Coastline arbetar med att genomföra åtgärderna i statsrådets gemensamma Talent Boost-program särskilt i Österbotten och Mellersta Österbotten. Francesca Cucinotta är sedan 2.1.2019 anställd som Talent Coastline-chef vid NTM-centralen i Österbotten.

Talent Coastline Kick Off-evenemangen som NTM-centralen i Österbotten och Viexpo står värd för (21.1.2019, Domus Bothnica Vasa, 22.1. Wanha Kalahalli, Karleby) fördjupar vi oss i Talent Boost-åtgärdsprogrammets målsättning och hur ett nära samarbete mellan kommuner, näringsliv och utbildningsorganisationer breddar regionens kunskapsbas och ytterligare stärker regionala, nationella och internationella nätverk och ger nya perspektiv i organisationernas verksamhetskultur. På evenemanget diskuterar representanter för olika företag och organisationer bl.a. om hurdan arbetskraft som behövs just nu, om utbildningen i Österbotten motsvarar efterfrågan och om experter, tjänster och näringslivets behov möts i regionen. Utöver det funderar vi tillsammans på hur vi framöver ska gå till väga för att Finland ska vara världens bästa plats för talangfulla människor och särskilt hur Österbotten borde marknadsföras internationellt.

Evenemanget i Vasa inleds av specialsakkunnig Laura Lindeman från arbets- och näringsministeriet som berättar om Talent Boost-programmets målsättning och god praxis. Österbottens NTM-centrals överdirektör Marja-Riitta Vest berättar i sitt inledande anförande om näringslivets aktuella behov och vilken resurs internationella talanger är för näringslivet.

Evenemanget i Karleby inleds även det av Laura Lindeman från arbets- och näringsministeriet och på evenemanget talar också Business Finlands direktör Reijo Kangas. Business Finland erbjuder internationaliserings- och finansieringstjänster till företag. Business Finland uppstod när Finpro, som tillhandahöll internationaliseringstjänster, och Tekes, som tillhandahöll teknologifinansiering, slogs samman vid ingången av 2018. I Karleby talar Kangas om hur internationella experter är en resurs för näringslivet vid utvecklandet av internationell tillväxt och innovationsverksamhet hos små och medelstora företag.

Som ordförande för bägge evenemangen fungerar Talent Coastline-chef Francesca Cucinotta och integrations- och internationaliseringschef Emine Ehrström från NTM-centralen i Österbotten.

På Talent Coastline Kick Off-evenemanget lanseras också NordicHubs nya webbsidor. NordicHub är en nationell kompetenshub som specialiserar sig på nordisk och internationell affärsverksamhet med fokus på export. NordicHub koordineras av Viexpo, också känd som Österbottens NTM-centrals internationaliseringsenhet.

Närmare tidtabell och talare

Ytterligare upplysningar:

NTM-centralen i Österbotten
överdirektör Marja-Riitta Vest, marja-riitta.vest(at)ntm-centralen.fi

Talent Coastline
chef Francesca Cucinotta, francesca.cucinotta(at)ntm-centralen.fi

Arbets- och näringsministeriet
ledande expert Laura Lindeman, laura.lindeman(at)tem.fi

Viexpo
verkställande direktör Kristian Schrey, kristian.schrey(at)viexpo.fi


Regional information