Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Taksiluvat haettavana Alavieskan, Kempeleen, Limingan, Oulun, Reisjärven, Ristijärven ja Sievin kunnissa (Pohjois-Pohjanmaa)

Taksilupa voidaan myöntää hakijalle, joka täyttää taksiliikennelaissa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset. Hakijalta edellytetään muun muassa, että hän on suorittanut hyväksytysti taksiliikenteen yrittäjäkokeen ja että hänellä on kokemusta taksinkuljettajana. Hakemuslomakkeita ja tarkempia ohjeita on saatavana ELY-keskuksen internet-sivuilta www.ely-keskus.fi kohdasta Liikenne - Taksiliikenne. Hakemuksesta tulee käydä ilmi haetaanko taksilupaa henkilöautolle vai esteettömälle henkilöautolle.

Taksiluvat Alavieskaan, Kempeleeseen, Liminkaan, Reisjärvelle, Ristijärvelle ja Sieviin myönnetään tällä hakukierroksella ensisijaisesti ensimmäistä lupaansa hakeville hakijoille taksinkuljettajana hankitun työkokemuksen pituuden perusteella. Taksiluvat Ouluun sekä Ouluun asemapaikkana Haukipudas myönnetään tällä hakukierroksella ensisijaisesti hakijoille, joilla on voimassa oleva taksilupa tai taksilupia. Taksiluvan hakijoiden keskinäinen etusijajärjestys määräytyy taksiliikennelain mukaisesti.

Tietoja kuntien taksikiintiöistä ja haettavana olevista luvista saa ELY-keskuksesta puh. 0295 037 000 (vaihde) tai 0295 038 275.

Hakemukset tulee toimittaa Lapin ELY-keskukselle viimeistään maanantaina 12.9.2016 klo 16.15 mennessä osoitteeseen Hallituskatu 3 B, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Aiemmin toimitetut yllä mainittuja kuntia koskevat hakemukset, joita ei ole ratkaistu, ovat mukana käsittelyssä.


Hakemuslomakkeet ja ohjeet (ely-keskus.fi)

Linkki kuulutukseen


Regional information