Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

314 500 arbetslösa arbetssökande i september

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av september sammanlagt 314 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 29 600 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 4 900. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 200 fler än i september i fjol, dvs. sammanlagt 41 700. I januari–september avslutades i genomsnitt 68,3 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,7 procentenheter mindre än ett år tidigare.

 Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 92 600, vilket är 15 900 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 117 500, dvs. 9 900 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Läs mera:


Regional information