Navigeringsmeny

Regional information

Sysmän Rekolanvuorten tuulivoimahankkeessa ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (Päijät-Häme)

SolarWind by Janneniska Oy suunnittelee viiden tuulivoimalan rakentamista Sysmän Rekolanvuorten alueelle. Hankealue sijaitsee Joutsjärven ja Ala-Vehkajärven välisellä metsäalueella. Tuulivoimaloiden napakorkeus on enintään 160 m ja kokonaiskorkeus enintään 235 m. Tuulivoimaloiden nimellisteho on enintään 5,2 MW ja kokonaisteho 26 MW. Tuulivoimaloiden sisäinen sähköverkko rakennetaan maakaapelein. Hankealueelle rakennetaan uusi sähköasema, josta sähkö siirretään hankealueen halki kulkevaan Elenian 110 kV voimajohtoon. Kulku tuulivoima-alueelle tapahtuu Sysmä-Hartola seututien ja edelleen Työlammentien kautta.

Hämeen ELY-keskuksen päätöksellä hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä. YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Päätökseen ja sen perusteluihin voi tutustua Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla Kuulutukset -osiossa 27.4.–3.6.2020 välisenä aikana. Päätös julkaistaan myös ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Kirsi Lehtinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 202, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)