Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Nästan 4600 företagare har svarat på höstens SMF-barometerns frågor. Svaren antyder, att förväntningarna har vuxit betydligt gemfört med föregående året. En stor del av företagen är belåtna med coronastöden - 39 procent svarade att stöden har svarat väl på företagets behov och 38 procent att stödet i viss mån svarat behovet.

Uppgifterna i SMF-barometern baserar sig på en undersökning som Taloustutkimus Oy genomförde på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet. I höst gav sammanlagt 4592 företagare sitt svar.

Läs mer: