Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Syksyn 2016 toimialojen näkymät

TEM Toimialapalvelu on julkaissut katsaukset cleantechin, elintarvikealan, kaivosalan, liiketoiminnan palveluiden, luonnontuotealan, matkailun, puutuotealan ja uusiutuvien energiamuotojen lähiaikojen näkymistä.

Katsaukset sisältävät kattavan analyysin toimialojen yleistilanteista sekä tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi katsauksissa selvitetään toimialojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja toimialan merkitystä Suomessa.

  • Cleantechissä yrityksillä eniten kasvuhaluja.
  • Elintarvikealan kilpailutilanne jatkuu tiukkana.
  • Kaivosalalla orastavaa nousua.
  • Liike-elämän palvelut – kasvu jatkuu.
  • Luonnontuoteala nostaa jalostusastetta.
  • Suomi kiinnostaa ulkomaisia matkailijoita entistä enemmän.
  • Puutuotealan sivutuotteista paras hyöty liittoutumalla.
  • Uusiutuvan energian suurinvestoinnit tukevat työllisyyttä.

Lue lisää:

Asiantuntijoiden arviot toimialojen näkymistä:


Regional information