Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Suuri-Onkamolla erittäin runsas sinileväkukinta (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Elokuun lopun levätilanne

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella on leväseurannassa 23 paikkaa. Näillä kohteilla elokuun lopun havaintopäivinä (25.−26.8.2015) havaittiin Mekrijärvellä ja Viinijärven Rukkolahdessa hieman levää, kun taas Suuri-Onkamo järvessä erittäin runsaasti levää. Suuri-Onkamo järvessä jo 5 viikkoa jatkunut leväkukinta on voimistunut tavanomaista voimakkaammaksi ja koko järvellä on havaittu turkooseja levälauttoja (Kuva: Pauli Peitola).

Maakunnan pintavedet ovat ajankohtaan nähden normaalia lämpimämmät. Eilen aamulla 26.8. pintaveden lämpötila oli Nurmeksessa Pielisessä 19,4oC (+3,7oC pitkän ajan keskiarvoon verrattuna) ja Joensuussa Pielisjoessa 18,8 oC (+3 oC).

Muut levähavainnot

Valtakunnallisen levätilanteen seurannan lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta, myös levänäytteitä. Järviwiki.fi-palveluun voivat kaikki tallentaa havaintojaan järvien levätilanteesta ja myös muita järvikohtaisia havaintojaan.

Parin viime viikon ajan levähavaintoja yleisöltä on tullut Puruveden Hummonselältä ja Suuri-Onkamo järvestä.

Sinilevien esiintyminen ja veden käyttö

Sateet ovat lisänneet ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Sään ja vesien lämmetessä olosuhteet voivat muodostua sinilevien kasvulle otollisiksi, varsinkin jos sää on tyyni. Sinilevät kuuluvat järvien luonnolliseen eliöstöön. Sinilevien massaesiintymien, ns. leväkukintojen, aiheuttajana ovat useimmiten Dolichospermum sp. (syn. Anabaena sp.) ja Aphanizomenon sp. –sinilevät. Näihin sukuihin kuuluvat lajit voivat muodostaa myrkyllisiä kukintoja.  Runsastuessaan sinilevät muodostavat veden pintaan juotteja tai lauttoja, jotka ajautuvat rantavesiin. Tuuli voi kuljettaa pienenkin levämäärän lahtivesiin paksuksi kerrokseksi. Vähäisessäkin esiintymässä voi olla kyse myrkyllisestä sinilevästä. 

Mikäli veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, veden käyttöä uimiseen tulee välttää, eikä leväpitoista vettä tule käyttää talous-, sauna- eikä löylyvetenä. Pienten lasten ja kotieläinten pääsy veteen tulee estää, mikäli vedessä on runsaasti levää.

Levähavainto kuvaa vain kyseisen paikan levätilannetta havaintohetkellä eikä koko järven tilannetta. Tuulien ja virtausten vaikutuksesta levien esiintymistilanne voi muuttua nopeastikin.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin levätilannesivuille, www.jarviwiki.fi.  Leväkatsaukset tehdään kesä−elokuussa koko maan tilanteesta ymparisto.fi – verkkopalveluun torstaisin: www.ymparisto.fi/levatilanne Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee leväkatsauksia muutaman kerran kuukaudessa torstaisin kesä−syyskuussa: www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala > Aiheet > Ympäristö > Ympäristön tilan seuranta > Levätilanne

Lisätietoja
Vesistöasiantuntija Miia Savolainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 044, miia.savolainen(at)ely-keskus.fi


Regional information