Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

De stora sjöarna i gott skick, men kustvattnens status dålig

En ny bedömning av de finländska vattendragens ekologiska status visar att 85 procent av sjöarnas areal och 65 procent av åarna och älvarna har god eller hög status. Tre fjärdedelar av kustvattnens areal är däremot i sämre skick. Det största problemet är övergödning.

Läs mera:

Meddelande från regionerna:

På finska:

 


Regional information