Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Suunto-projektilla suuntaa välityömarkkinoille (Lapin ELY-keskus)

Reilut 50 lappilaista työllisyydenhoidon asiantuntijaa kokoontui 20.-21.11. Leville Suunto –projektin päätösseminaariin. Suunto –projekti on ESR-osarahoitteinen välityömarkkinoiden kehittämishanke, joka on aloittanut keväällä 2008 ja päättyy helmikuussa 2015. Seminaarissa kuultiin Suunto –projektin keskeisiä tuloksia ja toimintaa, asiantuntija-alustuksia sekä käytiin yhteistä keskustelua kehittämistyöhön osallistumisesta sekä tulevaisuuden suuntaviivoista.

Entä ne pudonneet?

Seminaarin avasi ylijohtaja Pirkko Saarela. Hän muistutti kuulijoita siitä, että yhteiskunta ja työelämä muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Huolena on se, että yhä suurempi joukko ihmisiä uhkaa pudota kyydistä ja syrjäytyä työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta. Suunto –projekti on ollut yksi vastaus löytää uudenlaisia työllistymispolkuja tukea ja ohjausta tarvitseville työnhakijoille.
Seminaarissa kuultiin videoitu TEM:n tervehdys lappilaisille välityömarkkinatoimijoille sekä projektissa toimineiden kolmen projektipäällikön kokemuksia kehittämistyöhön osallistumisesta.

 

 

Saatiinpa paikan päälle myös Unelma Sirpaleena kertomaan
"kolome erlaesta skennaariota tuettuun työllistämmiiseen".
Kiitokset Unelmalle –kruunasit seminaarimme!

 

 

 

Professori (emer.) Juhani Ilmarinen piti asiantuntija-alustuksen aiheesta "Oman työkyvyn ja työllistymisen rakentaminen" ja muistutti kuulijoita siitä, että jokaisen "työkykytalossa" täytyy olla perustukset kunnossa, jotta ihmisen voimavarat vastaavat työn vaatimuksia. Työkykytalossa olennaista on myös sen neljäs kerros, jossa sijaitsee itse työhön ja työyhteisöön liittyvät asiat. Tämä kerros rakennetaan työyhteisöissä ja johtamisen avulla tästä kerroksesta huolta pitämällä voidaan vaikuttaa ihmisen työkyvyn säilymiseen läpi koko työuran!

Futuristi Elina Hiltunen loi mielenkiintoisia välähdyksiä tulevaisuuteen ja muistutti, että ennakointi ei ole ennustamista vaan vaihtoehtoisten skenaarioiden luomista ja varautumista tulevaan. Vaihtoehtoisia tulevaisuuksia miettimällä voimme tehdä strategista suunnittelua haluamaamme suuntaan pääsemiseksi!

ETLA:n tutkimusjohtaja Rita Asplund toi esille polarisaation, joka vaikuttaa suuresti erityisryhmien työllistymiseenkin. Sen myötä voidaankin miettiä, toimiiko perinteisen työvoimapolitiikan rooli näillä uudenlaisilla työmarkkinoilla?

Rovaniemen kaupungin sosiaaliturvan johtaja Mirja Kangas toi kuntien näkökulmaa esille kertomalla työllisyydenhoidosta kunnan näkökulmasta. Tulossa on isoja muutoksia ja uudistuksia, esimerkiksi TYP-lainsäädännön uudistaminen ja sote-uudistus. Nähtäväksi jää, miten kaikki tämä vaikuttaa työllisyydenhoitoon ja saadaanko tätä kautta rakenteita kuntoon.

Rakenteet kuntoon ja aitoa kumppanuutta kehittämään!

Seminaaripäivien keskusteluissa nousi vahvasti esiin rakenteiden muuttamisen tarve. Hankkeiden avulla on kehitetty paljon asiakkaisiin ja yksilöihin kohdistuvia palveluja, mutta liian vähän kiinnitetty huomioita rakenteisiin ja lainsäädännöllisiin muutostarpeisiin. Tarttis tehdä jotain!

Verkoston ja yhdessä tekemisen voima on tällä kentällä kaiken toiminnan kivijalka. Yksin ei kukaan tätä rakennetyöttömyyden haastetta pysty ratkaisemaan vaan meidän täytyy kehittää aitoon kumppanuuteen perustuvia yhteistyön malleja. Lapin TE-toimiston johtaja Marja Perälä toi esiin aidon tarpeen ja halun kumppanuusmallin rakentamiseen, jota Suunto –projektin aikana on jo kehitettykin eteenpäin. Välityömarkkinaverkoston rakentamisessa on päästy hyvään alkuun, mutta vielä on matkaa!

"Se mikä nyt on opittu niin ei sillä hamaan tulevaisuuteen asti mennä"

Projektipäällikkö Sanna Mäensivu totesi loppupuheenvuorossaan, että projektit ovat alueellisen kehittämistyön koordinoijia ja "työrukkasia", ne eivät yksinään voi kehittää mitään. Kaikki Suunto –projektissa tehty kehittämistyö on tapahtunut alueellisten toimijoiden keskuudessa ja kehittämistyön tulokset on saavutettu yhdessä! Päivien aikana keskusteltiin paljon siitä, pyöritetäänkö toimintaa liikaa projektien avulla. Olisi kuitenkin tärkeää nähdä projektit kehittämistyön resurssina ja hyödyntää esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston hanketoimintaan osoitetut varat. Projektien tekemää kehittämistyötä ja sen tuloksia ei ole helppoa aina mitata tai todentaa, mutta voidaan myös miettiä missä tilanteessa olisimme jos emme olisi tehneet mitään…Lämmin kiitos kaikille kumppaneillemme osallistumisesta yhteiseen kehittämistyöhön. Kiitos myös päätösseminaariimme osallistujille, teitte tilaisuudesta unohtumattoman. Ja mitä tulee yhteiseen kehittämistyöhön jatkossa niin –pysytään linjoilla!

Terveisin Sanna Mäensivu, projektipäällikkö
puh. 0295 037 075
sanna.maensivu@ely-keskus.fi


 

 


Regional information