Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Strukturfondsprogrammet för Finland eftersträvar hållbar utveckling och jobb

Regeringen godkände den 23 januari 2014 att strukturfondsprogrammet för Finland och Finlands partnerskapsavtal sänds till Europeiska kommissionen för godkännande. Programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland är ett riksomfattande program som inbegriper både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (Esf) åtgärder. Genomförandet av programmet inleds i maj.

Strukturfondsprogrammets EU-finansiering för perioden 2014–2020 är nästan 1,3 miljarder euro. Tillsammans med den nationella medfinansieringen (50 procent) finns cirka 2,6 miljarder euro i offentlig finansiering till förfogande. Genom strukturfondsprogrammet eftersträvas bl.a. uppkomsten av 12 700 nya jobb och 1 200 nya företag fram till år 2023.

Läs mera:


Regional information