Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

 

De små och medelstora företagen i Finland håller fast vid sin personal

Enligt SME-företagsbarometern behåller SME-företag sina arbetstillfällen trots et dåliga ekonomiska läget. Fler företag har för avsikt att öka än minska sin personal. Barometern genomfördes av Företagarna i Finland, Finnvera samt arbets- och näringsministeriet.

Konjunkturförväntningarna bland de SME-företag som svarade på barometern är i stort sett oförändrade jämfört med början av året, trots att läget på den inhemska marknaden i Finland försämrats. De mörkaste förväntningarna handlar om investeringar. SME-företagens förväntningar på utvecklingen av deras investeringar inom den närmaste tiden har minskat sedan barometern våren 2011. Trots den ekonomiska osäkerheten uppger nästan vart tionde SME-företag att de fortfarande är starkt tillväxtorienterade.

Läs mera:


Regional information