Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Suomalaisyritykset hakevat kasvua Ruotsin ja Norjan markkinoilta (Etelä-Savon ELY-keskus)

Aina ei tarvitse mennä kauas kansainvälistyäkseen. Ruotsi ja Norja tarjoavat juuri nyt yrityksille uusia kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia, joista kuultiin äskettäin pidetyissä tilaisuuksissa Mikkelissä ja Oulussa. Suuri joukko yrityksiä, osa etäyhteydellä ympäri Suomea. Syksyllä lanseerattu Team Finland -verkoston kotimaan palvelumalli toimii tukemalla suomalaisyritysten liiketoiminnan kasvua kansainvälisillä markkinoilla.

Ruotsin ja Norjan tarjoamista mahdollisuuksista kuultiin kahdessa Team Finland -verkoston yrityksille järjestämässä tilaisuudessa: Arkisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Norja ja Ruotsi (12.11. Oulu) ja Ruotsin tarjoamat mahdollisuudet ja menestyksekäs myyntitoiminta (25.11. Mikkeli). Näihin tilaisuuksiin oli myös etäosallistumismahdollisuus osassa ELY-keskuksia eri puolilla Suomea ja yhteensä osallistujia oli lähes 170. Mikkelissä kuultiin yritysten kokemuksia kokeneelta Ruotsissa toimijalta eli Jeven Oy:ltä ja Ruotsin markkinoilla toimintaa laajentavalta Joros Oy:ltä. Yritysesimerkeissä tuli myös esille verkostoitumisen, suunnitelmallisuuden ja kärsivällisyyden merkitys tuloksia odottaessa.

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin seniorikonsultti Anne Masalin kertoo Etelä-Savon ELY-keskuksessa, mitä yrittäjän tulee tehdä menestyäkseen Ruotsissa. Kuva: ELY-keskus

Ruotsi on lähellä meitä, mutta liiketoimintakulttuureissaan joskus kaukana

Ruotsi on Suomen toiseksi tärkein kauppakumppani ja Suomi Ruotsin neljänneksi tärkein vientimaa. Ruotsin talouskasvu on huomattavasti meitä edellä ja yksi vahvimmista Euroopassa. Maan läheisyys, ja ulkoapäin näyttäminen samanlaiselta kuin Suomi, voivat antaa vääriä oletuksia viejillemme. Liiketoimintakulttuurin erot ja toimiminen Ruotsissa on opeteltava erikseen. Keskusteleva kulttuuri "diskuteeraaminen" voi jo aiheuttaa pientä päänvaivaa Suomi-viejälle. Kommunikaation lisäksi myös esimerkiksi aikakäsite, johtajuus, vastuu, päätöksenteko, suunnittelu ja osallistuminen ovat asioita, joissa eroja syntyy.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari kehottaa selvittämään ensiksi kolme perusasiaa:

  • Mitä firmamme todella osaa (myös muiden kuin itsemme mielestä)?
  • Mikä firmamme on nyt ja miksi se haluaa tulla kymmenessä vuodessa?
  • Mitä voimavaroja meillä on ja mitä voimme hankkia?

Esimerkkejä uusista liiketoimintamahdollisuuksista suomalaisyrityksille

Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan investoinnit nousevat lähitulevaisuudessa useisiin kymmeniin miljardeihin ja suomalaisia kannustetaan pyrkimään investointihankkeisiin mukaan. Finpron Jonas Granqvist listaa mahdollisuuksiin isot infrahankkeet. Esimerkiksi Kiirunan ja Jällivaaran kaupunkien siirto Pohjois-Ruotsissa kaivostoiminnan alta on iso, 2-3 miljardin euron hanke. Rakennustyöt jatkuvat pitkään senkin jälkeen kun uusi keskusta ja kauppakatu valmistuvat. Toimitusjohtaja Ari Huhtala Barents Consultingilta kertoi, että heidän avullaan on tehty alueelle useita yritysryhmien vierailuja ja esimerkiksi tarjous ja dokumentaatio tulisi olla ruotsin kielellä.

Myös Cleantech ja ICT ovat toimialoja, joilla suomalaisella osaamisella on kysyntää. Tukholman metroa laajennetaan noin 2 miljardin euron hankkeella ja rakennustyöt alkavat jo ensi vuonna. Jotkut Finpron vetämistä Team Finland -kasvuohjelmista kohdistuvat Pohjoismaiden markkinoille.   

Norjassa rakennetaan paljon, väestö kasvaa ja talous on hyvällä mallilla. Ulkomaankaupassa teemana on arktinen osaaminen. Rakentamiseen ja infrastruktuuriin palveluja tarjoavat suomalaisyritykset ovat tärkeässä asemassa, mutta myös esimerkiksi Cleantech, ICT ja energia-alan yrityksillä on hyviä mahdollisuuksia, joista Finpron Antti Mäkikyrö kertoi Oulun tilaisuudessa. Finland Maritime and Offshore-kasvuohjelma auttaa pääsemään myös Norjan markkinoille. Norjan öljy- ja kaasualan yhteisen hyväksymispalvelu Achillesin käytön hallitseminen on tärkeää ja myös siihen löytyy apua tarvittaessa.

Yritys voi saada tukea ja apua Pohjoismaiden valloitukseen monelta taholta

Ruotsissa Finpron palvelujen lisäksi yrityksiä tukevat esimerkiksi Fintra, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari ja konsultit Nordic Export Partners (Nexpa) ja Scandinawio. Enterprise Europe Networkin avulla voi Mikkelistäkin käsin esimerkiksi hakea partnereita ja tietoa valitulta markkinalta. Yritykset voivat tarvita apua esimerkiksi uuden yrityksen rekisteröintiin kohdemaassa, käännöstöihin, hankkeisiin, myyntiin, kontakteihin ja selvityksiin.

Team Finland -verkosto kehittää kotimaan palveluaan tavoitteena tähdäten pk-yrityksen viennin tuplaantumiseen vuoteen 2020 mennessä. Ensisijainen tavoite on yksinkertaistaa yritysten pääsyä verkoston palvelujen piiriin ja parantaa palvelun sujuvuutta. Riittää, kun ottaa yhteyttä yhteen Team Finland -toimijaan. Yrityksen käytössä ovat kaikille yhteinen palvelunumero 0295 020 510 ja yhteydenottolomake verkoston nettisivulla team.finland.fi/palvelut. Palvelunumeroon ja nettilomakkeella on tullut syksyn aikana satoja yhteydenottoja, joista suureen osaan palvelu tai apu on löytynyt nopeasti.

Toki yrittäjä voi myös kilauttaa vanhalle kaverille, eli käyttää ennestään tuttua asiantuntijaa apuna omassa verkostossa. Alueellisiin Team Finland verkostoihin kuuluu muun muassa kehittämisyhtiöitä, yrittäjäjärjestöjä, kauppakamareita ja oppilaitoksia.

Lisätietoja:

Asiantuntija Maaret Kaksonen p. 029 502 4048
Etelä-Savon Team Finland koordinaattori Kirsi Kosunen, p. 029 502 4056

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
 

 


Regional information