Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Suojeluohjelmien toteutus etenee hyvin 

Metsänomistajat eri puolilla Suomea ovat ottaneet hyvin vastaan metsien monimuotoisuutta turvaavan toimintaohjelman (METSO) , jonka avulla yksityiset metsänomistaja voivat suojella metsänsä monimuotoisuutta. METSO-ohjelmalla suojellaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä arvokkaita. Ohjelma tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden suojella metsää vapaaehtoisesti korvausta vastaan.

Lue lisää:


Regional information