Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Förnyandet av den nya Sunnanåbron på Skinnarviks landsväg 12055 i Kimitoön inleds denna vecka (Egentliga Finland)

NTM-centralen i Egentliga Finland börjar förnya Sunnanåbron i Kimitoön. Broarbetet inleds midsommarveckan med förberedande arbeten. Det egentliga byggarbetet inleds efter midsommaren. Den nya bron byggs bredvid den gamla bron som rivs ner senare. Broarbetet ska vara färdigt i september. Hastighetsbegränsningen ska minskas vid byggplatsen och det kommer tidvis att vara bara en körfil. Vi beklagar den olägenhet som arbetet orsakar trafikanterna.

Den nuvarande Sunnanåbron är en av betong år 1952 byggd plattbro. Den är i dåligt skick och ligger i en tvär kurva i en ådal. Dess s.k. nyttabredd uppfyller inte de nuvarande kraven och broräcken är både för korta och för låga. Den gamla bron ska rivas och förnyas genom att man bygger bredvid en ny balkbro av stål med ett betongdäck. Alla byggarbeten ska vara färdiga i september 2016.

TILLÄGGSINFORMATION:

- NTM-centralen i Egentliga Finland: vägingenjör Veli-Pekka Pelttari, tfn 02950 22821

- Oteran Oy: platsförman Janne Brask, tfn 040 546 2465

- Tillläggsuppgifter: siltatyöt 2016 -sivulla


Regional information