Navigeringsmeny

Regional information

Sujuvampia liikennejärjestelyitä Sarankulmaan ja Partolaan (Pirkanmaa)

Liikennejärjestelyjen parantamista koskevien töiden yhteydessä Pirkkalassa parannetaan joukkoliikenneyhteyksiä rakentamalla Nuolialantien ja Naistenmatkantien risteysalueen läheisyyteen uusi linja-autopysäkki. Lisäksi Nuolialantien ja Pereentien välille rakennetaan polkupyöräparkki. Alueilla tullaan myös tekemään vuoden 2019 rakennusurakan viimeistelytöitä, joihin sisältyy puiden ja pensaiden istutuksia väylien varrelle.

Rakennustyöt vauhtiin kesäkuun alussa

Työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen erityisesti Nuolialantiellä, Pereentiellä sekä ilmailunkadulla. Lisäksi työt tulevat aiheuttamaan lievää haittaa valtatie 3:lta Partolan kauppakeskittymään laskevalla rampilla.

Rakennustöistä on haittaa liikenteelle ja liikenne voi ajoittain ruuhkautua. Tarvittaessa työmaan kohdalla on käytössä alennetut nopeusrajoitukset ja työnaikaisia kaista- ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyihin tehdään muutoksia rakennustöiden aikana.

PV4 Härmälänoja–Leirintäkatu siirtoviemärihanke

Kuluvalla viikolla 23 käynnistyy Härmälänojalta Tampereen suuntaan myös Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n, Tampereen kaupungin ja Tampereen veden yhteisurakka, jossa rakennetaan siirtoviemäriä ja vesijohtoa sekä parannetaan kevyen liikenteen väyliä. Hanke tulee alueella vaikuttamaan sekä auto- että kevyen liikenteen järjestelyihin. Urakassa tullaan tekemään töitä Härmälänojan ja Leirintäkadun välisellä alueella.

Liikennejärjestelyiden parantamishankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet viikolla 22 ja urakka valmistuu lokakuun 2020 aikana.

Sarankulmassa ja Partolan alueella tehtävistä liikennejärjestelyiden parantamisesta ja maanrakennustöistä vastaa Pirkanmaan ELY-keskus yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan kanssa. Rakennustöiden kustannusarvio on noin 1,0 miljoonaa euroa.

Urakoitsijana toimii GRK Infra Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll Finland Oy.

Tietoa parantamistöiden etenemisestä päivitetään internet-sivulle: https://vayla.fi/pirkanmaalla-rakenteilla/uusia-liikennejarjestelyita-sarankulmaan

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Mikko Asunen, p. 0295 024 106, Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
  • Työpäällikkö Sami Immonen p. 050 414 7236, GRK Infra Oy
  • Rakennuttajakonsultti Tatu Hoikkala, p. 050 309 7598, Ramboll Finland Oy

Lisätietoja siirtoviemärihankkeesta:

  • Rakennuttajakonsultti PV4 Härmälänoja–Leirintäkatu siirtoviemärihanke Anssi Pöllänen Sitowise, +358 44 427 9083

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)