Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Reparation av överfarter U-1045 ja U-2040 i Stensvik på stamväg 51 (Västerleden) och Köklaxleden orsakar förändringar i trafiken i Esbo (Nyland)

Reparationen av överfarterna i Stensvik och förnyandet av beläggningskonstruktionen orsakar förändringar i trafikarrangemangen på Västerleden och Köklaxleden. Arbetet inleds i april 2019 och pågår till och med slutet av oktober 2020.

Arbetet inleds i början av april med förberedande arbeten.

Broarnas ytkonstruktioner och kantbalkar förnyas, vilket orsakar avvikande trafikarrangemang i båda körriktningarna på Västerleden. Två körfiler är i bruk per körriktning på Västerleden under arbetet. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h vid byggarbetsplatsen. Filerna som används under arbetet byts vartefter arbetet fortskrider.

Trafiken på Köklaxleden under broarna begränsas till en fil i båda riktningarna under hela arbetet, och hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Körfilerna på byggarbetsplatsen under broarna breddas ut för att göra trafiken och byggarbetet smidigare. Trafiken kan stoppas tillfälligt under arbetet, men man strävar efter att ordna trafikstoppen utanför rusningstider. Trafiken på Köklaxleden begränsas på grund av byggställningar och reparationer av pelare.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är SWECO PM Oy och entreprenör är Destia Ab, som ansvarar för utförandet av arbetet.

 

Länk till broplatsen:

Stensviks överfarter, Esbo

 

Ytterligare information:

  • Platschef Olli-Pekka Angeria, Destia Ab, 040 540 5899
  • Arbetsledare Janne Sutinen, Destia Ab, 040 675 2343
  • Tillsynskonsult Juhani Mäkinen, SWECO PM Oy, 040 669 4062
  • Projektchef Terhi Siltanen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, 040 733 7816

Regional information