Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

SMF-företagen inom social- och hälsobranschen har fortfarande försiktigt positiva konjunkturförväntningar

SMF-företagen inom branschen för social- och hälsovårdstjänster har fortfarande positiva förväntningar när det gäller utvecklingen av konjunkturutsikterna inom den närmaste framtiden. Av SMF-företagen i branschen väntar sig 39 procent att utsikterna förbättras, medan 11 procent väntar sig att utsikterna försämras. Uppgifterna framgår av en SMF-branschbarometer om social- och hälsobranschen, där det frågades vilka framtidsförväntningar företag har för det kommande året.

I SMF-barometern syns att företagen redan har något positivare framtidsförväntningar. Det kan också ses att företagen har insett hur viktigt det är att utveckla innovationerna samt produktionen och produkterna. Det största hindret för utveckling upplevs vara konkurrensläget i branschen. Som de största hindren för anställning av personal betraktas bikostnaderna för arbete samt en otillräcklig eller instabil efterfrågan.

För närvarande utmanas social- och hälsobranschen till förändring bland annat på grund av digitaliseringen och social- och hälsovårdsreformen. Speciellt social- och hälsovårdsreformen medför också stora möjligheter till förnyelse i branschen, i och med att det införs nya lösningar och innovationer för företag som strävar efter att utveckla dessa. Också aktörer inom den tredje sektorn har möjlighet att producera tjänster som omfattas av valfriheten. 

Läs mera:


Regional information