Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Civiltjänstgörare söker civiltjänstgöringsplats

I Finland finns för tillfället över 3000 civiltjänstgöringsplatser, var det finns eller har funnits civiltjänstgörare, som utför eller har utfört sin arbetstjänst.  Vi saknar hela tiden nya tjänstgöringsplatser, på de redan befintliga inrättningarna, liksom också på nya tjänstgöringsplatser.

Tjänstgörarens arbetstjänst är som längst 10,5 månader och tjänstgöraren följer samma arbetstider som övrig personal med samma arbetsuppgifter.  Tjänstgöringsplatsen får själv intervjua och välja tjänstgörare till sin inrättning.  Tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren kommer tillsammans överens om arbetsuppgifterna.

Tjänstgöringsplatsen ansvarar för civiltjänstgörarens uppehälle, d.v.s. inkvartering, måltider, dagpenning och hälsovården under tjänstgöringstiden.  Kostnaderna för en civiltjänstgörare på en tjänstgöringsplats är ungefär 1.000 euro/månad.

Läs mera:


 


 


Regional information