Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Ansvaret för ordnande av civiltjänstgöringen överförs på staten

Ansvaret för ordnande av civiltjänstgöringen överförs från Lappträsk kommun på staten. Från och med ingången av nästa år ska en fristående enhet vid Sydöstra Finlands närings-, trafik- och miljöcentral svara för verksamheten. Reformen påverkar inte civiltjänstgörarnas ställning. Regeringen lämnade lagförslaget om detta till riksdagen den 16 september 2013.

Civiltjänstcentralen ska finnas och utbildningen av civiltjänstgörare ska också fortsättningsvis ske liksom i dagsläget vid Lappträsk utbildningscentral, som finns i Lappträsk kommun. Personalen vid civiltjänstcentralen övergår från kommunens tjänst till anställning hos Sydöstra Finlands närings-, trafik- och miljöcentral.

Förstatligandet av civiltjänstgöringsverksamheten framhäver civiltjänstgöringens samhälleliga betydelse och dess myndighetsställning. Dessutom skapar det klarhet i styrningen av civiltjänstärendena.

Läs mera:


Regional information