Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

I insjöarna alger enligt tidpunkt, ställvis alger vid kusten

I insjöarna är algläget under den här veckan typiskt för tidpunkten då det observerats alger på 37 riksomfattande observationsplatser. Största delen av observationerna berör endast små mängder alger. På Finlands öppna havsområden har inga ytblomningar av blågrönalger observerats. Längs kusten har det gjorts lokala observationer och rikligt med alger observerades endast på ett ställe i Skärgårdshavet.

Läs mer på finska:

Pressmeddelanden från områden:


Regional information