Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Sisävesillä ja rannikolla maltillisesti sinilevää, Suomenlahden avomerialueilla havainnot lisääntyneet

Sinilevätilanne on pysynyt rauhallisena järvillä ja rannikkoalueilla. Sisävesillä sinilevää on keskimääräistä vähemmän. Suomenlahden avomerialueilla sinileväkukintoja on havaittu edellistä kuukautta runsaammin, ja Suomenlahden suulla levälauttoja on noussut pintaan.

Järvillä sinilevätilanne edelleen rauhallinen

Sisävesillä sinilevää on havaittu keskimääräistä vähemmän. Hieman sinilevää havaittiin kolmellakymmenellä ja runsaasti sinilevää havaittiin yhdeksällä valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikalla. Erittäin runsaita kukintoja havaittiin yhdellä havaintopaikalla.

Tälläkin viikolla runsaita ja erittäin runsaita sinileväkukintoja eli sinilevän massaesiintymiä on havaittu, mutta sinilevähavainnot koskevat pääasiassa vähäisiä määriä sinilevää.

Rannikolla hieman keskimääräistä vähemmän sinilevää

Sinilevätilanne Itämeren rannikolla on rauhallinen ja vastaa loppukesälle tyypillistä tilannetta. Järvi-meriwikiin sinilevähavaintoja tulee yhä eri rannikkoalueilta, mutta suurin osa niistä koskee vähäistä määrää sinilevää. Havainnoista koostetun sinileväbarometrin mukaan sinilevän kokonaisesiintyvyys on tasaisessa laskussa ja hieman alhaisempi kuin tänä ajankohtana yleensä.

Suomenlahden rannikolla ja Saaristomerellä on raportoitu useilla havaintopaikoilla hieman sinilevää, mutta myös Perämeren rannikolla on yksittäisiä vähäisen sinilevän havaintoja. Joitakin runsaita sinileväesiintymiä tavataan edelleen eteläisillä rannikkoalueilla, erityisesti suojaisissa lahdelmissa ja saaristoissa, joissa veden vaihto ei ole tehokasta. Selkämeren rannikolla on hiljaisempaa, sillä sinilevähavaintoja on raportoitu vain yksi.

Suomenlahden avomerialueilla sinilevähavaintoja aiempaa runsaammin

Kuluvalla viikolla pilvisyys on haitannut satelliittihavaintojen tekemistä Suomen merialueilla, varsinkin Saaristomerellä sekä monilla rannikkoalueilla. Selkämeren avomerialueen pintalevälautta on viikonlopun jälkeen sekoittunut osittain vesipatsaaseen, mutta paikallisia pintalauttoja on edelleen havaittavissa. Suomenlahden sinileväkukinta jatkuu voimakkaampana kuin edellisen kuukauden aikana. Suomenlahden suulla on levälauttoja noussut myös pintaan. Muualla Suomenlahden alueella pintakukinnat ovat todennäköisiä, mutta pilvisen sään vuoksi satelliittihavaintoja ei ole alkuviikon jälkeen pystytty tekemään.

Lue lisää

Sisävesillä ja rannikolla maltillisesti sinilevää, Suomenlahden avomerialueilla havainnot lisääntyneet (syke.fi)