Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

En plan om utveckling av blå bioekonomi på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar som bäst med en plan för att utveckla den blå bioekonomin. Ett utkast har sänts på remiss och alla intresserade uppmanas att lämna synpunkter på planen. Utlåtandena ska lämnas in före den 2 september. Begäran om utlåtande och utkastet till utvecklingsplan finns att få på ministeriets webbplats http://mmm.fi/lausunnolla.

Med blå bioekonomi avses affärsverksamhet som bygger på hållbar användning av förnybara akvatiska resurser. Utvecklingsplanens mål är att skapa tillväxt kring vattenkunnande och hållbar användning av de akvatiska resurserna. Utvecklingsplanen hör till regeringens spetsprojekt.

Enligt visionen 2025 är den blå bioekonomin en stark tillväxtsektor och företagandet utvecklas i linje med vattenmiljöns goda status.

Läs mer:

 

 


Regional information