Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Mängden blågrönalger har förblivit liten

Endast små mängder blågrönalger har observerats i de finska havsområdena. De flesta observationerna har gjorts vid några observationsplatser i Skärgårdshavet och östra Finska viken. I havet har observerats mindre blågrönalger än långtidsgenomsnittet.

Riksomfattande algöversikt 18.7.2013:

Regionala algöversikter:

På finska:

 


Regional information